Privacy Statement

1.1: Identiteit verantwoordelijke
Naam: Landgoed Rhederoord
Postcode en plaats: 6994 CM De Steeg
Land: Nederland
E-mailadres: info@rhederoord.nl
Telefoonnummer: 026-4959104
KvK: Arnhem 09143167

1.2: Doel van deze pagina
Deze pagina heeft als doel u informeren over hoe Landgoed Rhederoord met uw persoonsgegevens omgaat, die zij via de website verkrijgen. De Wet bescherming persoonsgegevens, ook wel Wbp, zal altijd worden gevolgd bij het verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens. Deze wet is er om de privacy van de burgers te beschermen.

1.3: De Wet bescherming persoonsgegevens
In 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens van kracht gegaan. De wet geeft de rechten aan van een persoon waarvan de gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de bedrijven of instanties die deze gegevens gebruiken.  Deze wetgeving is ook van toepassing op gegevens die worden verwerkt en gebruikt  via de website van Landgoed Rhederoord.

Indien u onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens voor diverse doeleinden.  Op deze pagina zullen wij uitleggen welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden, hoe wij deze gegevens verkrijgen en wat uw rechten zijn. Uiteraard zorgt Landgoed Rhederoord ervoor dat al uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk behandeld worden.

1.4: Doeleinden voor verwerking
Landgoed Rhederoord gebruikt u persoonsgegevens voor de acceptatie van uw reservering, het aangaan van een overeenkomsten met u, relatiebeheer, het bepalen van de algemene strategie door middel van analyses en voor fraudebestrijding. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, bijvoorbeeld om u informatie te verstrekken over aanbiedingen en nieuwe ontwikkelingen. Deze informatie wordt u alleen toegestuurd indien u hier toestemming voor gegeven hebt. Indien u geen informatie (meer) wilt ontvangen, kunt u dit altijd kenbaar maken aan Landgoed Rhederoord. Uw gegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

  • Landgoed Rhederoord zorgt door middel van een reserveringsmogelijkheid  dat u altijd via de website kunt reserveren. Als u een reservering plaatst hebben wij altijd uw voornaam en achternaam nodig. Ook hebben wij uw e-mailadres en creditcardgevens nodig om de aanvraag uit te kunnen voeren en u van het verloop op de hoogte te kunnen houden. Betalen hoeft niet online, dit kan gewoon als u bij ons op het landgoed bent.
  • Landgoed Rhederoord biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Voor deze inschrijving hebben wij altijd een e-mail adres nodig. Dit e-mail adres is nodig om u de nieuwsbrief te kunnen sturen.
  • Indien u uitdrukkelijk vooraf toestemming geeft, kan Rhederoord u gegevens gebruiken om u te contacteren over ontwikkelingen bij Rhederoord en marketingdoeleinden zoals acties en speciale aanbiedingen. Indien u dit niet op prijs stelt kunt u altijd mailen naar info@rhederoord.nl . U kunt zich ook online afmelden van de nieuwsbrief.

1.5: Herkomst van gegevens
De gegevens die door Landgoed Rhederoord worden verwerkt, worden verkregen van bezoekers en klanten van Landgoed Rhederoord. Deze verstrekt u zelf via www.rhederoord.nl. Wij kopen of verkrijgen nooit informatie van derden over u.

1.6: Recht van verzet bij commercieel, charitatief of ideëel gebruik
U heeft recht op verzet bij commercieel, charitatief of ideëel gebruik van gegevens zonder dat u hier toestemming voor heeft gegeven. Rhederoord zal altijd toestemming vragen voor het gebruiken van uw gegevens. Uw ontvangt bijvoorbeeld alleen de nieuwsbrief als u dit zelf aangeeft. Als uitzondering: Rhederoord is gemachtigd gegevens van reeds bestaande klanten te gebruiken voorcommercieel, charitatief of ideëel gebruik.

In elke e-mail van Landgoed Rhederoord, zal u de mogelijkheid geboden worden om verzet aan te tekenen tegen het verder gebruiken van u e-mail adresgegevens voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. U kunt hiervoor altijd een e-mail sturen naar info@rhederoord.nl. Landgoed Rhederoord zal er dan voor zorgen dat u dergelijke informatie niet meer ontvangt.

1.7: Omgang met elektronische contactgegevens (e-mail etc)
IP-adres
Bij elk bezoek aan onze website wordt uw IP-adres automatisch herkend. Landgoed Rhederoord gebruikt deze gegevens niet als persoonsgegevens maar enkel om het surfgedrag van bezoekers te analyseren en het type browser dat de bezoeker gebruikt. Met de informatie die wij hiermee verkrijgen bekijken wij hoe de navigatie gebruikt wordt en welke pagina’s worden bekeken. Hiermee kunnen wij de bekendheid, de inhoud, de functionaliteit en het gemak van onze website verbeteren.

E-mail
Wij gebruiken en bewaren alleen e-mail adressen die de bezoeker rechtstreeks aan ons opgeeft of waarvan bij de opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Het verkregen e-mail adres wordt alleen gebruikt waarvoor dit aan ons is opgegeven of voor zover toestemming is verleend voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden. De toestemming die u verleent is altijd in te trekken via de website, per mail of per telefoon.

1.8: Beveiliging
Landgoed Rhederoord heeft verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen om de inzage van persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Het gaat om maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, en onbedoeld verlies.

1.9: Gebruik van cookies
Landgoed Rhederoord gebruikt cookies om het gebruik van de website makkelijk voor u te maken. Ook gebruiken wij cookies om onze website te kunnen analyseren. Een cookie is een klein bestand dat opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies en deze bevatten geen persoonsgegevens. De cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden om de website op de behoefte van de klant te kunnen afstemmen. Tenzij u de cookies verwijdert, blijven deze vijf jaar na uw acceptatie op uw computer staan. De gegevens staan uitsluitend op uw eigen computer. Bij de meeste webbrowsers accepteert uw computer de cookies automatisch, maar u kunt ervoor kiezen uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Wij attenderen u er wel op dat het uitzetten van cookies ervoor kan zorgen dat het gebruik van onze website wordt beperkt.

1.10: Links en verwijzingen naar andere sites
Landgoed Rhederoord zal uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden doorgeven of verkopen, tenzij dit noodzakelijk is  omdat u ons een prestatie verschuldigd bent of hier een wettelijke basis bestaat.  Onze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Landgoed Rhederoord is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Hiervoor kunt u, indien deze aanwezig is, het privacy beleid van de site die u bezoekt raadplegen.

1.11: Toegang tot eigen persoonlijke gegevens
Op uw verzoek verlenen wij toegang tot alle informatie die wij van u bijhouden. Indien u toegang wenst tot de informatie, kunt u contact opnemen viainfo@rhederoord.nl. Binnen vier weken na het verzoek zal Landgoed Rhederoord schriftelijk aan u mededelen welke gegevens van u worden verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Indien u uw gegevens wilt wijzigen omdat deze onvolledig of onjuist zijn, of uw gegevens wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u wederom contact met ons opnemen via info@rhederoord.nl. U kunt een verzoek doen als uw gegevens feitelijk niet juist zijn, u gegevens voor de doeleinden van de verwerkging niet volledig zijn, niet ter zake dienend zijn, of in strijd zijn met de wet.

1.12 Geheimhouding
Alle personen die handelen onder het gezag van Landgoed Rhederoord, en toegang hebben tot de persoonsgegevens, hebben een geheimhoudingsplicht van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij zij door wetgeving of regelgeving verplicht worden informatie te verstrekken.

1.13: Contact/ Vragen
Landgoed Rhederoord zal regelmatig beoordelen hoe zij voldoen aan de privacy beloftes en zullen voorzien in een onafhankelijke manier om klachten omtrent de privacy op te lossen. Indien u na het lezen van deze privacy policy nog vragen heeft of contact wilt opnemen over de bescherming van uw privacy, dan kunt u zowel schriftelijk, telefonisch als per mail contact opnemen met Landgoed Rhederoord.

1.14: Wijziging van privacystatement
Landgoed Rhederoord kan deze privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van onder andere wetgeving of technologie. Wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op deze pagina.

1.15: Datum
Ingaande op: 01-09-2012
Laatst bijgewerkt op: 25-01-2013

Contactgegevens

Landgoed Rhederoord
Parkweg 19
6994 CM De Steeg
T: 026 - 49 59 104
E: info@rhederoord.nl

Nieuwsbrief aanmelden