Duurzaamheid

Duurzaamheid
Het beheer van een historisch landgoed als Rhederoord doet je eens te meer beseffen hoe belangrijk het is om goed voor het milieu, de maatschappij en de mens te zorgen. De principes van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen die bij Rhederoord de basis vormen, zijn vastgelegd in een MVO-verklaring.

Green Key
gk-logo-compleet_goud
De maatregelen die Rhederoord treft om vorm te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen worden jaarlijks beoordeeld door Green Key. Rhederoord heeft een Gouden Green Key Certificaat.

Green Key is een internationaal erkend milieukeurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche. Een bedrijf met een Green Key keurmerk is controleerbaar bezig met milieuzorg en doet meer aan milieuzorg dan de overheid verlangt. Het Green Key certificaat kan op 3 niveaus worden behaald: Brons, Zilver en Goud. Het behaalde niveau is afhankelijk van het aantal normen dat is ingevoerd. Dus hoe meer maatregelen, hoe meer punten en hoe hoger het niveau. De ingevoerde maatregelen worden bekeken en beoordeeld tijdens een (jaarlijkse) inspectie van Green Key. Deze inspectie wordt uitgevoerd door een door Green Key aangewezen keurmeester. De maatregelen die het hotel heeft doorgevoerd naar aanleiding van het behalen van het Green Key certificaat worden beschreven in het Green Key Startdocument. De documenten die bewijzen dat het hotel de benodigde maatregelen heeft getroffen om aan het behaalde niveau te voldoen, worden opgeslagen in het duurzaamheidsarchief. Het duurzaamheidsarchief wordt beheerd door de Green Key coördinator. Onze Green Key coördinator is Bart-Jan Hallers.

Duurzaam inkoopbeleid
Bij Landgoed Rhederoord streven we naar een duurzaam inkoopbeleid waarmee we ook de markt stimuleren tot een meer innovatiegerichte en duurzame aanpak van inkoop. Dit doen we door bij elke aankoop een bewuste keuze te maken. Door de gehele productlevenscyclus van groei tot teruggang te onderzoeken en de mogelijkheid tot fair-trade, bio-gecertificeerde producten en/of streekproducten te overwegen. Bij de keuzes betreffende de inkoop van producten houden we rekening met het effect op het milieu en op de mensheid. Hierbij kijken we naar elk product en dienst op zich, waardoor de keuze van de leveranciers en de producten gebaseerd is op wat het beste is voor de omgeving en het milieu.

Als deel van ons MVO-beleid om van onze omgeving een gezonder en beter woon- en werkklimaat te maken, streven we naar het inkopen van producten en materialen die gecertificeerd zijn met een milieukeurmerk of die fair-trade, recyclebaar, bio-gecertificeerd, energie-efficiënt of streekgebonden zijn. We trachten ons afval zoveel mogelijk te beperken door het gebruik van composteerbare materialen en het scheiden van meerdere afvalfracties. Met onze grootste leveranciers hebben we een duurzaamheidsverklaring ondertekend voor een duurzaam beleid en een duurzame samenwerking. Ook geven we voorkeur aan leveranciers die een duurzaamheidsbeleid hebben en duurzame goederen leveren.

Doel
Het doel is om richtlijnen in kaart te brengen die de inkoop van duurzame producten en diensten stimuleren, zonder de kwaliteit te compromitteren. Bij de inkoop van producten wordt naar lange termijn besparingen gekeken in tegenstelling tot kostenbesparingen op korte termijn. We erkennen dat afval gereduceerd kan worden door het gebruikmaken van herbruikbare producten en van composteerbare en recyclebare materialen. Door het kopen van biologische producten dragen we bij aan het creëren van een pesticidenvrije wereld, en door de inkoop van streekproducten streven we naar het terugbrengen van de CO2 emissies die ontstaan door transport. Ter ondersteuning van dit initiatief zal Landgoed Rhederoord, als integraal onderdeel van het inkoopproces, vragen de leveranciers aan te geven wanneer er een alternatief product op de markt is welke fair-trade of eco-gecertificeerd is.

Richtlijnen
De inkoopdoelstellingen worden tenminste jaarlijks herzien en beoordeeld. De prestaties worden geëvalueerd en nieuwe doelstellingen zullen worden geformuleerd.

 • Selecteren van minder milieubelastende en sociaal verantwoorde F&B producten.
 • Terugbrengen van het gebruik van milieubelastende bestanddelen. Dit wordt gedaan door: het beperken van verpakkingsmateriaal door het minimaliseren van monoverpakkingen bij suiker, koffiemelk, vleeswaren, kaas, yoghurt, kwark, muesli, cornflakes, beschuit, jam, boter, cake, taart en koffiekoekjes.
 • Schoonmaak- en vaatwasmiddelen met een milieukeurmerk (EU Ecolabel)
 • Handzeep, shampoo en douchegel beschikken over een milieukeurmerk (Ecocert)
 • Voorkeur geven aan lokale leveranciers, leveranciers die duurzame goederen leveren of leveranciers met wie een duurzaamheidsverklaring is ondertekend. Door het ondertekenen van de duurzaamheidsverklaring geeft de leverancier aan dat hij zich inzet voor verantwoord ondernemen en een duurzame samenwerking.
 • Informeren naar duurzame bouwmaterialen tijdens nieuwbouw, verbouw en/of renovatie.
 • Zorgen voor minder schadelijke productieprocessen door de inkoop van minder milieubelastend papier met een milieukeurmerk zoals Europees Ecolabel, Nordic Swan of Blaue Engel, FSC of PEFC mits ECF/TCF.
 • Beperken van restafval door het scheiden van afvalfracties (papier, karton, glas, KGA, cartridges, toners, en swill).
 • Energiebesparende maatregelen toepassen door energie-efficiënte verlichting in te kopen zoals LED, PL, TL en spaarlampen (in tegenstelling tot halogeen en gloeilampen).
 • Waterbesparende maatregelen toepassen door bij de douches een maximale doorstroming van 9 liter per minuut, bij de kranen 6 liter per minuut en bij de toiletten 6-9 liter per spoeling te realiseren.
 • Bij aanschaf van nieuwe apparatuur wordt de voorkeur gegeven aan energiezuinige en waterbesparende apparatuur.
 • Het inkopen van groene stroom welke wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen, zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht en biovergisting.